Is de aarde er voor eeuwig?

Na zijn eerste verschijning rekte deze zich blijkbaar uit ( de “ oerknal ” ) , zette uit en koelde af, van minuscuul klein en onvoorstelbaar heet tot de afmeting en temperatuur new wave ons universum. Tot op de dag van vandaag is heated universum peg aan het uitbreiden nut afkoelen. Dit is de oerknaltheorie.

Waaruit is de aarde opgebouwd?

De kern

Het binnenste gedeelte new wave de aarde heet de kern. Dit gedeelte new wave de aarde ligt ongeveer op 2900km diepte. De kern bestaat vooral uit ijzer rain trees met wat nikkel en diverse andere elementen. Je kunt de kern onderverdelen in twee lagen, de binnenkern en de buitenkern. De binnenkern, het middelpunt new wave de aarde, is massief en ongeveer 1250km dik. De buitenkern is, door de hoge druk en temperatuur vloeibaar en ongeveer 2200km dik. Doordat de aarde draait, draait de buitenkern om de binnenkern en daardoor ontstaat het magnetisme van de aarde.

De mantle

De laag boven de kern heet de mantle. Die begint ongeveer 40km onder het aardoppervlak. De mantel bestaat uit vloeibare gesteenten. De mantle is net ALSs de kern onder Te verdelen in de buitenmantel en de binnenmantel. De mantle is ongeveer 2900 kilometer dik en maakt bijna 80 % uit new wave heated totale volume new wave de aarde.

De korst

De korst is een relatief dun laagje digital audiotape bovenop de mantel ligt. Dit is heated oppervlak waarop wij leven. In verhouding met de andere aardlagen is deze laag erg dun, het is te vergelijken met de schil van een perzik. Het drijft ALSs het ware op de zachte dichtere mantle. De korst bestaat uit huge materiaal maar dot materiaal is niet overal hetzelfde. Je hebt oceanische- en continentale korst. De oceanische korst is ongeveer 10 kilometers dik en bestaat voornamelijk uit zware gesteenten ALSs basalt. De continentale korst is dikker dan de oceanische korst, de gemiddelde dikte is rond de 30 kilometers en bestaat voornamelijk uit lichter materiaal zoals graniet.

Platentektoniek

De aardkorst bestaat uit een aantal bewegende delen of platen, die voortdurend botsen en weer uit elkaar drijven. Totaal zijn er & A ; eacute ; & A ; eacute ; nentwintig platen, negen grote en twaalf kleinere. De zes continenten liggen op evenzoveel grote platen, en worden continentale platen genoemd. De rest new wave de platen zijn oceaanplaten en vormen het grootste deel van de oceaanbodem. De studie van de platentektoniek, helpt de continentendrift, de groei van de zeebodem, vulkaanuitbarstingen en de vorming new wave gebergten te verklaren. De kracht achter de beweging new wave de tektonische platen is waarschijnlijk de langzame stromingen in de mantle, waarin het gesteente omhoog wordt gestuwd door de hoge temperaturen en dan weer zakt door afkoeling. Deze cyclus duurt miljoenen jaren.

Het verschuiven van continenten

Het verschuiven van de platen is al miljoenen jaren bezig waardoor het uiterlijk new wave de aarde steeds verandert. Als je naar deze afbeelding kijkt zie je, digital audiotape Er in het Begin & A ; eacute ; & A ; eacute ; n huge continent was, en dat er pas subsequently verschillende continenten kwamen. Het verschuiven van deze aardplaten gaat nog steeds door, maar is zo langzaam digital audiotape wij Er niet veel aan kunnen zien.

Uit elkaar schuivende platen

Waar platen uit elkaar drijven komt een opening in de aardkorst. Heet vloeibaar gesteente genaamd magma komt naar buiten, ALSs dit naar buiten komt heet het lava. Dit koelt af en stolt, waardoor er weer nieuw gesteente aangroeit. Op deze manier worden nieuwe oceaanplaten gevormd. De plaats waar dat gebeurt noem je ook wel oceaanruggen.

Oceaanruggen zijn vaak niet hoger dan 1500 metre, maar ze kunnen zich duizenden kilometres lang over de zeebodem slingeren. In alle grote oceanen bevindt zich een oceaanrug. Een voorbeeld hiervan is de Mid-Atlantische Rug in de Atlantische Oceaan, die loopt van de Noordpool tot de Zuidpool. Oceaan ruggen zijn gebieden met grote vulkanische activiteit en veel aardbevingen.

Botsende platen

Op veel plaatsen komen de tektonische platen naar elkaar toe, langzaam maar met een onvoorstelbare kracht. Soms wordt de rand van de plaat geleidelijk vernietigd door de kracht van de botsing. Maar soms rimpelt de rand van de plaat, zodat er bergketens ontstaan.

Als de ene tektonische plaat bij een botsing onder de andere wordt gedwongen noemt work forces dit subductie. Dit gebeurt meestal doordat een oceaanplaat bestaand uit zwaar gesteente op een lichtere continentale plaat botst. Een voorbeeld hiervan is de kust van de Stille Oceaan in Zuid-Amerika. De oceaanplaat schuift daar naar beneden in de asthenosfeer. Door de hitte new wave asthenosfeer, smelt heated materiaal ALSs het dieper komt. Aan de oppervlakte zie je hierdoor een oceaantrog ontstaan, gevolgd door een eilandenboog. Ook komen hier veel vulkanische activiteiten en aardbevingen voor. ( zie meer paragraaf 5.1 )

Hoe ontstaat leven op aarde?

Oorsprong new wave het leven – Spontane Generatie

Eeuwen lang werd gedacht digital audiotape de Oorsprong new wave het Leven het resultaat was van Abiogenesis ( beter bekend ALSs “ Spontane Generatie ” ) . De theorie van de Spontane Generatie houdt in digital audiotape leven zou kunnen ontstaan en inderdaad ook ontstond uit niet-organische materie. Tot in de 17e eeuw bestonden Er recepten om “ leven ” Te cre & A ; euml ; ren. Neem een paar bezweette lappen, wikkel ze om wat tarwe heen, en stop dot in een unfastened pot. Na 21 dagen zul je dan muizen “ scheppen ” . Om ratten te cre & A ; euml ; ren hoef je slechts vuilnis op straat Te gooien. Na een paar dagen zullen ratten de plaats van het afval innemen. Over de hele wereld formuleerde mensen recepten om bijen, luizen, schorpioenen, larven wormen, kikkers, wat dan ook Te “ scheppen ” .

In 1668 voerde Francesco Redi in het openbaar oppositie tegen het idee new wave Spontane Generatie. Hoewel het algemeen geaccepteerd was dat rottend vlees larven genereerde, was Redi het hier niet mee eens. Hij hield vol digital audiotape larven kwamen uit eieren die door vliegen waren gelegd. Om zijn hypothese Tes testen deed Redi & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de eerste bekende experimenten die gebruik maakte van een “ controle-groep ” . En zo begonnen zowel de dood new waves Spontane Generatie en de geboorte van het moderne tijdperk new wave wetenschappelijke ontwikkeling. Redi plaatste vlees in drie flacons, & A ; eacute ; & A ; eacute ; n open, & A ; eacute ; & A ; eacute ; n afgesloten en & A ; eacute ; & A ; eacute ; n afgedekt met een gaas. Larven verschenen in de unfastened flacon, omdat de vliegen bij het vlees konden komen. Maar larven verschenen niet in de afgesloten flacon of in de flacon die afgedekt was met gaas. Indertijd werd niet gedacht digital audiotape dot experiment Spontane Generatie weerlegde. Het bewees het alleen maar digital audiotape larven niet uit vlees komen.

Oorsprong new wave het leven – Louis Pasteur

Er werd tot laat in de jaren 1850 gedacht digital audiotape Spontane Generatie de Oorsprong new wave het Leven was. Dat bleef zo totdat de Fransman Louis Pasteur deze theorie uiteindelijk ontkrachtte. In 1859 werd door de Franse Academie der Wetenschappen een Wetenschapsbeurs gesponsord, met ALSs doel om Spontane Generatie te beproeven. Het winnende experiment new wave de jonge Pasteur was een slimme variatie op experimenten die door John Needham ( 1713-1781 ) en Lazzaro Spallanzani ( 1729-1799 ) waren uitgevoerd. Pasteur vulde een fles met een Lange nek met vleesbouillon. Hij verhitte vervolgens de glazen nek van de fles en boog deze in een “ S ” -vorm. Lucht was kon bij de bouillon komen, maar de zwaartekracht sloot micro-organismen op in de curve van de nek. Vervolgens kookte hij de bouillon. Na een tijdje hadden zich in de bouillon geen micro-organismen gevormd. Nadat de fles werd gekanteld zodat de bouillon de micro-organismen bereikte, die waren opgesloten in de nek van de fles, werd de bouillon al snel troebel door microscopisch leven. Hiermee weerlegde Pasteur dus Spontane Generatie. Bovendien bewees Pasteur dat micro-organismen in de lucht voorkomen.

Oorsprong new wave het leven – De theorie new wave nu

Spontane Generatie werd in 1859 weerlegd ALSs de Oorsprong new wave het Leven. Ook werd in datzelfde jaar Charles Darwin ‘s Origin of Species ( De Oorsprong der Soorten ) gepubliceerd. Uit dot werk kwam de moderne evolutionaire beweging voort, waarvan nu wordt gedacht digital audiotape dice in zes fasen plaatsvond:

 1. Kosmische Evolutie ( de oorsprong new wave ruimte, tijd, materie en energie uit het niets )
 2. Chemische Evolutie ( de ontwikkeling new wave de zwaardere elementen uit waterst of )
 3. Stellaire and Planetaire Evolutie ( de oorsprong van sterren en planeten )
 4. Organische Evolutie ( de oorsprong van leven uit gesteente )
 5. Macro-Evolutie ( heated ontstaan new wave de voornaamste soorten )
 6. Micro-Evolutie ( de variatie binnen de soorten )

Alleen de zesde fase is waargenomen en gedocumenteerd. De eerste vijf zijn maar aannames. Het is interessant digital audiotape de vierde aanname hetzelfde is ALSs de oude theorie new wave Spontane Generatie: organisch leven kwam voort uit niet-organisch leven ( gesteente ) .

Wat is de stand van de aarde?

Zoals we weten, draait de aarde om de zon. Copernicus ( 1473-1543 ) ontdekte ALSs eerste digital audiotape de zon in het middelpunt stond en niet de aarde. De aarde draaide volgens hem om de zon. Galilei ( 1564-1642 ) ontdekte ook met de telescoop dat de aarde om de zon heen draait en niet andersom. Newton ( 1642-1727 ) ontdekte dat alle hemellichamen in een Eigen baan om elkaar heen draaien. Maar denk niet digital audiotape iedereen het meteen met Copernicus, Galilei en Newton eens was.

Jaren

De reis dice de Aarde maakt om de zon heen duurt 365,242 dagen, dot is dus & A ; eacute ; & A ; eacute ; n jaar. Maar de baan om de Zon is geen perfecte cirkel, de afstand van de aarde tot de zon is op het dichtstbijzijnde Irish pound 147.097.800 kilometer ( 3 januari ) , en op het verste Irish pound 152.098.200 kilometer ( 4 juli

Maanden

De maan draait in 27,3 dagen om de aarde. Maar omdat de aarde ook draait verlopen er 29,53 dagen tussen twee volle manen. Daar komt dus de maand vandaan.

Dagen

De aarde draait ook om haar Eigen as. In 24 uur is ze new wave west naar oost om haar as gedraaid. E & A ; eacute ; n draai new wave de aarde om haar Eigen as is een dekagram. Verschillende plaatsen op aarde draaien met een andere snelheid. Op de polen beweeg je bijna niet, terwijl je op de evenaar ( de denkbeeldige lijn dice over de aarde midden tussen de polen loopt ) rondtolt met een snelheid new wave 1600 kilometer per uur.

Jaargetijden

Doordat de aarde schuin staat ten opzichte van de zon ontstaan er vier seizoenen. Dit zijn lente, zomer, herfst en winter. In de zomer schijnt de zon langer en staat rechter boven de aarde, de zonnestralen komen zo directer op het aardoppervlak. Hierdoor wordt heated heater. In de winter is dit precies het tegenover gestelde. De zon schijnt korter nut valt schuiner op het aardoppervlak waardoor het minder warm wordt.

De atmosfeer.

Waar bestaat de atmosfeer uit?

De atmosfeer bestaat uit een mengsel new wave verschillende gassen. Bij de meeste gassen in de troposfeer blijft de volumeverhouding, dot is alleen niet bij waterdamp. Het gehalte aan waterdamp in de atmosfeer is sterk wisselend. Het gehalte new wave de overige gassen ALSs per centum new wave het volume new wave droge lucht is:

 • N2 ( stikstof ) 78,09 %
 • O2 ( zuurstof ) 20,94 %
 • Ar ( Argon ) 0.93 %
 • CO2 ( kooldioxide ) 0.04 %
 • sporengassen: Ne ( Neon ) 0,0018 % , He ( He ) 0,00052 % , CH4 ( methaan ) 0,00022 % , Kr ( Kr ) 0,0001 % , N2O ( lachgas ) 0,00005 % , H2 ( waterstof ) 0,00005 % , Xe ( xenon ) 0,000008 % , Overige 0,001 %

Het aandeel koolstofdioxide was toen de aarde net bestond veel hoger dan nu. Dit kwam grotendeels doordat vulkanen dot gas uitstootte. Na heated verschijnen new wave planten werd door fotosynthese het aandeel kooldioxide veel laager, en het aandeel new wave zuurstof veel hoger. Door dot verschijnsel was heated mogelijk digital audiotape Er meercellig leven ontstond, omdat voor meercelligen zuurstof een belangrijke voorwaarde is om te leven. Alle processen dice samenhangen met heated weer vinden plaats in de atmosfeer. Bovendien zorgt het broeikaseffect ervoor digital audiotape warmte goed wordt vastgehouden. Tegenwoordig wordt het zuurstofgehalte in base gehouden door groene planten en algen in de oceanen.

De temperatuur van de atmosfeer varieert met de hoogte. Er worden verschillende lagen onderscheiden:

 • troposfeer – 0 – 7/17 kilometer, temperatuur neemt af met de hoogte
 • stratosfeer – 7/17 – 50 kilometer, temperatuur neemt toe met de hoogte
 • mesosfeer – 50 – 80/85 kilometer, temperatuur neemt af met de hoogte
 • thermosfeer – 80/85 – 640-700 kilometer, temperatuur neemt toe met de hoogte
 • exosfeer – 700 tot 800 kilometer

De grenzen tussen deze lagen heten de tropopause, stratopause nut mesopause.

De ontwikkeling op aarde.

Hoe ontwikkelt de aarde?

De geologische ontwikkeling new wave de aarde wordt verdeeld in 4 grote tijdperken:

Het pre-cambrium, het paleozoicum, het mesozoicum en het kenozoicum. Ongeveer 50 tot 70 miljoen jaar geleden, in het kenozoicum, begon deze planeet een bewoonbaar aanzien Te krijgen. Aangenomen wordt dat pas ongeveer 150.000 jaar geleden een bijzonder type zoogdier, gay sapiens, op de aarde verscheen. Hieronder worden de periodes besproken.

Het Paleozoicum ( 600-225 miljoen jaar geleden )

In heated pre-cambrium ontwikkelden zich de eerste primaire levensvormen. Het Paleozoicum was de periode waarin veel vormen van nieuw leven onstonden. Er ontstonden toen diersoorten met een skelet. Ook begon de voedselketen vorm Te krijgen. Er waren nu ook vleeseters. Het leven beperkte zich tot de zee, omdat het land onbewoonbaar was door de gevaarlijke kortgolvige straling new wave de zon. In de loop new wave deze periode gingen bepaalde soorten gebruikmaken new wave verschillende strategie & A ; euml ; n om te overleven. Ze probeerden uit de greep new wave andere dieren te blijven door:

 1. Schutkleuren te ontwikkelen
 2. De bewegingssnelheid Te vergroten
 3. Pantsers te maken

Een gidsfossiel uit het Paleozoicum is de triboliet. Dit was een die ALSs modderkruiper op de bodem van de oceaan leefde en daarbij voortdurend nieuwe vormen ontwikkelde. Daarom voldeed de soort uitstekend aan de voorwaarden voor een gidsfossiel, namelijk een korte leefperiode en een wijde verspreiding.

Tijdens het paleozoicum ontstonden Er veel nieuwe soorten en verdwenen er ook weer soorten. Dit kwam vooral door de verschuiving new wave de continenten. Hierdoor veranderden de zeestromen en dus ook de leefomstandigheden. Ook was er veel vulkanische activiteit, wat weer gevolgen had voor de stralingsbalans en daarmee voor de groei van plantaardig materiaal.

In de loop van het Paleozoicum begonnen planten het landoppervlak in te nemen. Ook dieren kwamen langzamerhand aan land.

Dieren in Z

In de ondiepe zee & A ; euml ; n decease de continenten overspoelen komen veel nieuwe dieren. Slangen, sponzen en Trilobieten, een soort kleine keverachtige beestjes. Het klimaat is lekker warm dus digital audiotape speelt goed mee. Op een gegeven minute verdwijnt bijna de helft new wave deze waterdieren door het veranderend klimaat. Een hele tijd subsequently komt er door het smelten van ijskappen meer H2O. Er verschijnen koraalriffen en vissen, zoetwatervissen en vissen met kaken.

Dieren en planten op het land

Op het land ontstaat ook veel leven. Er komen bijvoorbeeld bossen new wave kleine boompjes. Als de zeespiegel zakt evalueren sommige zeedieren naar landdieren. Er ontstaan dieren zoals Spinnen en Kakkerlakken, Krokodillen en Hagedissen. Ook komen er insecten. Aan het eind new wave het Paleozoicum is er nog maar 1 % new wave deze dieren over.

Steenkool

In een vochtig klimaat komen enorme moerassen. Normaal worden resten new wave planten netjes opgeruimd door bacteri & A ; euml ; n, maar door een tekort aan zuurstof is dit niet mogelijk. De plantenresten hopen zich op en worden veen. Het vocht gaat heel langzaam weg en ALSs er nog maar 10 % vocht in pimple is steenkool

Het Mesozoicum ( 225-65 miljoen jaar geleden )

De overgang naar het mesozoicum bestaat vooral uit de ontwikkeling new wave nieuwe soorten. Die nieuwe soorten ontstaat door het samengaan new wave alle continenten in het supercontinenten Pangea, zo’n 225 miljoen jaar geleden.

De mid-oceanische ruggen werden minder actief en de oceanische bekkens werden groter. Veel continentaal plat waarop het meeste ( Z ) leven zich bevond was al tijdens de botsing verdwenen en nu liep ook heated H2O Er peg af richting de dieper bekkens. De klap dice aan het leven werd toegebracht was enorm. Ook in de tijd na de vorming new wave Pangaea was de aarde nogal actief. Het supercontinent werd uit elkaar gescheurd en digital audiotape betekende veel vulkanische activiteit en isolatie. Toch waren er soorten dice tijdens het hele mesozoicum het aardoppervlak hebben beheerst. Op land waren dat de reptielen en in Z de ammonieten, een soort digital audiotape tijdens heated mesozoicum veel vormen heeft ontwikkeld en daardoor veel gidsfossielen heeft geleverd.

Ook aan het einde new wave de krijtperiode zijn er gebeurtenissen die belangrijk waren voor het leven. Zo was er de sterke vulkanische ( hot spot ) activiteit in India. Maar er sloegen ook veel meteorieten in. Dit zijn stukken materie dice vaak met grote snelheid vanuit het heelal op de aarde neerkomen, waarbij kraters kunnen worden geslagen in het aardoppervlak.

Tektieten zijn glasdeeltjes dice zijn ontstaan door het smelten van kwarts en het zeer snel weer stollen. Door de energie van een inslaande meteoriet smelt een gesteente. Meestal wordt heated gesteente snel weer weggeslingerd, waardoor het zeer snel weer stolt.

Nieuwe dieren nut planten

In deze periode ontstaan veel middelgrote dieren ; ook de Dinosauri & A ; euml ; R. Er komen nieuwe planten zoals varens en coniferen

Uitstervinggolf

Op een gegeven minute zijn de Dinosauri & A ; euml ; rs en andere wezens uitgestorven. Dit kwam door een botsing tussen de aarde en een meteoriet. Hierdoor gebeurde allemaal dingen: aswolken waardoor Er geen zon meer op de aarde kon schijnen, hierdoor konden Er veel planten en dieren niet meer leven & A ; eacute ; n kwam Er een temperatuurdaling. Er kwam zure regen, waardoor het H2O giftig werd en nog meer levends afstierf. Ook kwamen er nog enorme branden en tsunami ‘s dice zo een kracht hadden at ze verschillende keren de aarde rond gingen.

Het kenozoicum ( 65 miljoen jaar geleden – nu )

In heated jongste tijdvak new wave de geologische geschiedenis zijn heated vooral de zoogdieren die domineren en het aardse ecosysteem hebben ingenomen. Het is ook de periode waarin het klimaat vaak veranderde door een veranderde ligging new wave de continenten en door gebergtevorming. Daarnaast is heated de periode van de ijstijden.

In Noord-Amerika hadden de zoogdieren de niches van de ecosystemen gevuld. In Zuid-Amerika waren heated vooral de buideldieren. Na heated verdwijnen new wave de isolatie tussen de twee continenten kregen de soorten concurrentie in de eigen niche. De zoogdieren waren beter aangepast en verdrongen de meeste buideldieren, waardoor deze uitstierven.

Afwisseling tussen ijstijden en warme tijden

Er zijn stabiele perioden, tijden waarin de temperatuur omhoog gaat en tijden waarin de temperatuur daalt. Op het hoogtepunt new wave een ijstijd was 32 % new wave de aarde met ijs bedekt. Hevige ijstijden waren Er ruwweg elke 100.000 jaar, kortere veel vaker. De laatste ijstijd was ongeveer 15.000 jaar geleden. Nu leven we in het Holoceen een warme periode die 10.000 jaar geleden begon maar misschien zitten we in een tussenperiode dice uitloopt op een ijstijd.

Hoe verlopen de seizoenen op aarde?

De seizoenen op de aarde ontstaan doordat de aarde die om z’n as draait, de aarde die rond de zon beweegt en het feit digital audiotape de aarde ALSs het ware scheef staat. De aarde is dus een soort daaitol dice schreef staat.

Daardoor is de Noordpool soms naar de zon gericht. De Noordpool kan je dan vergelijken met de bovenkant van de draaitol. Als dat het geval is, zijn de dagen op het noordelijk halfrond langer dan de nachten. Tussen 21 maart en 23 september zijn de dagen op het noordelijk halfrond langer dan de nachten. Het is de periode van de lente en de zomer.

De zomer begint ALSs de Noordpool het meest naar de zon is gericht. Dat is op 21 juni. In de zomer staat de zon dichter bij ons land, waardoor het heater is. Zie voor meer informatie de knop ‘het weer ‘ . Rond die tijd zijn de dagen in de meeste noordelijke landen zelfs zo lang, digital audiotape Er geen nacht meer is. De zon gaat Er ‘s avonds niet onder. Als het nacht moet zijn, staat de zon nog boven de horizon. Het blijft de hele nacht licht.

Na september worden gebeurt het omgekeerde. Dan keert de Zuidpool zich steeds meer naar de zon. Als het in heated noorden herfst wordt, begint op het zuidelijk halfrond de lente. Als de Zuidpool het meest naar de zon gericht is, op 21 December, begint de zomer op het zuidelijke halfrond. In de noordelijke gebieden new wave bijvoorbeeld Noord-Europa komt de zon dan niet meer op. Het is dag en nacht donker en steenkoud. De verschillen tussen de seizoenen zijn in de meest noordelijke en zuidelijke gebieden op de aarde het grootst. Rond de tropen zijn de verschillen tussen zomer en winter heel Klein. De zon staat altijd vrij hoog en zorgt het hele jaar voor warm weer. Eigenlijk heb je daar maar dainty seizoenen: de regentijd en de droge tijd.

Wateren.

Hoe ontstaan de wateren?

Over heated ontstaan new wave H2O op aarde zijn Er verschillende meningen. Sommige mensen denken digital audiotape het H2O voor een deel is ontstaan door het uitgassen new wave magma, digital audiotape uit het binnenste van de aarde komt. Zij denken digital audiotape een andere factor die voor heated H2O op aarde zorgde de inslag van kometen, transneptunische objecten of waterrijke asteroiden dice new wave buiten de asteroidengordels op de aarde terechtkwamen was.

Andere mensen beweren digital audiotape het H2O op aarde niet afkomstig is van asteroiden, maar van chemische reacties in een dikke, waterstofrijke atmosfeer. Veranderingen in de baan van de aarde om de zon, sinds heated ontstaan new wave de aarde, zouden dot moeten bevestigen. De heersende theorie & A ; euml ; n gaan er vanuit digital audiotape tijdens de ontstaansperiode van de aarde, heated overal erg droog en warm was.

Pas toen grote kometen en asteroiden met ijs het aardoppervlak raakten, ontstonden grote hoeveelheden H2O. Japanse wetenschappers kwamen met weer een andere theorie dice stelt dat de enorme hoeveelheden H2O in de zee & A ; euml ; n en rivieren op aarde voornamelijk zijn ontstaan door reacties tussen zuurstof- nut waterstofmoleculen.

Verdeling van H2O op aarde

Wat is de waterkringloop?

De waterkringloop is een natuurkundig proces waarbij oppervlaktewater verdampt. Deze moist komt in de atmosfeer. Hier worden de dampen wolken waar neerslag uit valt. Deze regen komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg ALSs grondwater. Een groot deel new wave deze regen wordt weer oppervlaktewater. Andere namen voor deze kringloop zijn: hydrologische cyclus of watercyclus.

De waterkringloop gaat ALSs volgt:

Zeewater verdampt new wave nature. Dit proces wordt versneld onder invloed new wave de zon. Een deel new wave de waterdamp valt weer terug in Z. Een ander deel vormt wolken. De waterdamp verplaatst zich door luchtstromingen. Als de waterdamp boven land komt dan kan de luchtstroom botsen met een koudere luchtstroming. Hierdoor zal de luchtstroming met de waterdamp stijgen en daardoor afkoelen. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht, dus ALSs de lucht afkoelt zal de waterdamp door condensatie ALSs waterdruppeltjes vrijkomen. Deze vallen dan naar beneden ALSs neerslag. Ook kan de luchtstroom botsen met heuvels/gebergte. De luchtstroming kan maar & A ; eacute ; & A ; eacute ; n kant op: over de obstakels heen. Ook hierbij zal neerslag ontstaan.

De neerslag heeft drie mogelijkheden:

 • het wordt niet opgenomen door de bodem en loopt over heated oppervlak, via rivieren en kanalen terug naar Z.
 • het wordt opgenomen door de bodem ( infiltratie ) en komt via het grondwater uiteindelijk terug in Z.
 • heated H2O verdampt, al dan niet na eerst door planten te zijn opgenomen.

Natuurrampen.

Hoe ontstaan natuurrampen?

Op aarde komen er vele natuurrampen voor, zoals aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen en wervelwinden en twister ‘s. We gaan ze allemaal stuk voor stuk behandelen, en bekijken eerst wat ze precies zijn, om vervolgens te bekijken hoe ze ontstaan.

In de volgende paragraaf gaan we behandelen wat de gevolgen van die natuurrampen zijn.

Wat is een aardbeving?

Een aardbeving is heated plotseling vrijkomen van energie in de vorm van trillingen en bevingen. Aardbevingen doen zich alleen voor waar platen bij elkaar komen op een breuklijn. In zo’n breukgebied schuiven stukken aardkorst langs elkaar. Dat schuiven gaat heel langzaam. Over de hele wereld zijn er ongeveer 13.000 per jaar. De meeste zijn zo klein dat je ze niet voelt. Alleen heel gevoelige apparatuur neemt de beweging in de grond waar. Grote aardbevingen komen ongeveer 16 keer per jaar voor. Een hele grote slechts & A ; eacute ; & A ; eacute ; n keer, zoals laatst in Haiti.

Hoe ontstaat een aardbeving?

Meestal heeft een aardbeving een natuurlijke oorzaak. Aardbevingen kunnen op drie natuurlijke manieren ontstaan ;

 • Instorten new wave holen.
 • Vulkanische uitbarstingen
 • Tektonische platen dice gaan schuiven.

Tektonische werking is dat de aardlagen 10s opzichten van elkaar schuiven.

De aardkorst bestaat uit verschillende lagen. Eerst is er de aardkorst. De korst bestaat uit een laagje harde Steen. In de korst zitten barsten. De scherven tussen dice barsten heet platen of schollen. Deze platen of schollen drijven op het gloeiende vloeibare binnenste van de aarde.

Jaren is er niets aan de manus en heel onverwachts verschiet het een metre of botsen ze tegen elkaar, dan ontstaat een aardbeving. Na een aardbeving zijn Er ook vaak na schuddingen. Als er aardschokken ontstaan onder het H2O veroorzaakt een golfbeweging in heated H2O, die we Tsunami noemen ( is Japans voor vloedgolf ) . De Tsunami is in heated midden new wave de oceaan nog niet zo hoog, maar ALSs hij de kust nadert, kan heated H2O wel 76 metre hoog opstijgen.

Wat is een overstroming?

Een overstroming is heated buiten de oevers treden new wave rivieren, zee & A ; euml ; Ns of andere wateropslagplaatsen. Dit is wanneer heated H2O zoveel buiten de oevers treedt dat Er een overstroming ontstaan.

Hoe ontstaat een overstroming?

Een overstroming ontstaat ALSs er meer H2O de grond binnenkomt, dan de planten kunnen opnemen. Water kan de grond binnenkomen door regen, rivieren, doorgebroken dijken en gesmolten sneeuw.

Er zijn vijf verschillende soorten overstromingen ;

Periode overstromingen: gebeurt wanneer veel rivieren te veel H2O hebben.

Regen overstromingen: gebeurt wanneer Er zeer veel regen op dezelfde plek valt. Deze komen het meest voor in kust regio ‘s

Rivier overstromingen: gebeurt wanneer een rivier meer H2O heeft dan ze kan verwerken. Een rivier dice Al vaak is overstroomt is de Nijl in Egypte.

Kust overstromingen: gebeurt wanneer de vloedgolven zo hoog zijn digital audiotape de dijken ze niet meer kunnen houden.

Seizoensoverstromingen: gebeurt volgens een min of meer huge patroon tijdens bepaalde seizoenen.

Al deze overstromingen ontstaan eigenlijk door hetzelfde, digital audiotape is H2O. Of dat nu H2O is van gesmolten ijs of gewoon heel veel regen H2O digital audiotape maakt allemaal niets uit. Als er een te groot overschot is dan overstroomt Er iets.

Wat is een vulkaan?

Ook een vulkaan is een natuurramp. Er zijn drie hoofdvormen van vulkanen:

De eenvoudigste is de steile kegel, de Trefravulkaan. Deze vulkaan is opgebouwd uit kleine brokjes vaste en gestolde mineralen en glas in een suspensie new wave mengsels hete vulkanische gassen, lucht nut waterdamp. Veel vulkanen brengen echter soms tefra en lava of andere producten voort. Het resultaat is een stratovulkaan met een kegel dice uit as en lava bestaat. Waar de lava talrijk is en waar erupties geregeld voorkomen is een schilvulkaan.

Waardoor ontstaan vulkanen?

Vulkanen ontstaan door breuken in de aardkorst, waardoor de losse delen, ook platen genoemd kunnen bewegen. Wanneer ze botsen of uit elkaar getrokken worden, komt er vloeibaar gesteente ( magma ) uit heated binnenste new wave de aarde op de plaats van de breuk.

Hoe werken vulkanen?

De explosie new wave een vulkaan ontstaat door het plotse wegvallen new wave de druk op de magma in de diepte wanneer de stop bovenaan eraf vliegt. Het gestolde magma is een gesteente met pori & A ; euml ; n en blaasjes waarin gas ( vooral waterdamp ) onder druk opgesloten pimple. Wanneer dice druk secret plans niet meer wordt tegengehouden, doordat de opening bovenaan vrijkomt, barst het gesteente uit elkaar. Stenen en as worden metres hoog de lucht in geslingerd. De as is zo ligt digital audiotape het pas kilometres verderop zakt. Dit heet asregen.

Doordat de stenen nog gloeiend heet zijn ALSs ze de lucht in geslingerd worden, krijgen ze vreemde vormen. Meestal zijn deze vulkanische “ bommen ” bolvormig. Ze vari & A ; euml ; ren van een paar centimetre tot een metre grootte. Als de prop uit de kraterpijp is kan heated magma naar buiten. Zo gauw het magma het aardoppervlak heeft bereikt, wordt het lava genoemd. De temperatuur new wave dice lava ligt tussen de 600 graden en de 1200 graden. Alles wat de lava op Zijn weg naar onderen tegenkomt, wordt verschroeit. De bovenste laag new wave de lava koelt heel snel af. De onderste laag blijft peg een tijdje doorstromen. Als alle lava weer gestold is, raakt de kraterpijp weer verstopt. Zo kan de aarde zich weer vullen tot Er genoeg magma is voor een nieuwe uitbarsting.

Wat is een twister?

Een twister is een wervelwind met zeer grote windsnelheden tot enkele honderden kilometres per uur nut een diameter new wave enkele tientallen metres tot een paar kilometre, die meestal zichtbaar is doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal new wave het aardoppervlak wordt opgetild.

Hoe ontstaan tornado ‘s?

Het ontstaan van alle orkanen zijn zeven warm waterbassins verspreid over de hele wereld. Deze bassins liggen rondom de evenaar. Als heated H2O daar een gemiddelde temperatuur new wave 27 graden bereikt is heated oppassen geblazen. De onweerswolken die bijvoorbeeld uit het verdampte H2O voor de west Afrikaanse kust ontstaan worden door Oosten winden richting Caribisch-gebied geblazen nut hebben alle tijd om uit Te groeien tot een gevreesde Hurricane. Tijdens deze tocht neemt de zich ontwikkelde orkaan steeds meer onstabiele warme en vochtige lucht in zich op digital audiotape komt door de opwaartse winden dice voor de aanvoer van warm zeewater-lucht blijven zorgen.

Deze opgestuwde warme lucht kan een hoogte new wave 12 kilometre bereiken. Noodzakelijk voor dot proces is de aanwezigheid new wave een hogedrukgebied, die ALSs het ware de warme lucht opzuigt.

Hierdoor stapelt de warme lucht zich hoog in de atmosfeer op. Dat is ook te zien aan de vorm van de wolk die ontstaat: een hamer of aambeeld. Eenmaal boven gekomen koelt de lucht sterk af. Het is daar immers tientallen graden onder nul. Als deze vochtige en warme lucht afkoelt ontstaan Er wolken en neerslag, en… .komt er energie vrij.

Dat is de energie die vrijkomt ALSs de warme-lucht-moculen gaan botsen met de koude. Dit is heated belangrijkste eigenschap voor orkanen.

Hoe meer latente warmte hoe gevaarlijker en krachtiger de orkaan. Op een gegeven minute is er zoveel warme lucht omhooggeblazen digital audiotape Er niets meer bij kan en ontploft de zaak: de orkaan is volwassen geworden.

Wat is een bliksem?

Bliksem is een elektrische ontlading in de atmosfeer. Het is heated hoofdverschijnsel new wave onweer en het heeft donder ALSs bijverschijnsel.

Bliksem is een van de gevaarlijkste weersverschijnselen. Het is dan ook raadzaam om bescherming Te zoeken, zeker wanneer het onweer dichtbij is en de tijd tussen bliksem en donder minder dan 10 seconden bedraagt.

Hoe ontstaat bliksem?

Als een onweerswolk groeit ontstaat Er energie. Dit komt door het botsen new wave warme lucht met koude lucht ( zie ook bij orkanen ) . Dit betekent digital audiotape wolken elektrisch geladen worden. Dit kan zowel met positieve ALSs met negatieve deeltjes. Om een tot nu toe nog onduidelijke reden vindt er binnen de wolk een scheiding new wave deze deeltjes plaats: positieve deeltjes nestelen zich in de top new wave de wolk en de negatieven hangen onderin.

Wat zijn de gevolgen van de natuurrampen?

Aardbeving

Een aardbeving is een natuurverschijnsel dice Al voorkomt zolang de aarde bestaat. Omdat de wereldbevolking toeneemt leven Er steeds meer mensen op en gevaarlijke plaats. Telkens ALSs er een aardbeving komt kunnen dice mensen Hun huis, akker of leven verliezen. Soms breekt er na een aardbeving een ziekte of een hongersnood uit. Er zijn gevolgen zoals vernielende huizen en wegen.

Overstroming

Bij overstromingen in Nederland gebeuren Er vaak kleine dingen, zoals beschadiging aan meubilair, behang en gewassen in de tuin. Maar er zijn ook plaatsen waar overstromingen nog veel meer schade aanrichten. Er zijn plaatsen waar mensen Hun huis helemaal kwijt zijn na een overstroming. Deze huizen lijken dan net new wave de aardbodem verdwenen Te zijn. Dieren en dan met name vee worden bij overstromingen ondergebracht in grote bedrijven die nog plaats over hebben. De schade van overstromingen lopen vaak tot in de duizenden euro ‘s.

Vulkaanuitbarsting

Op korte termijn kunnen de gevolgen desastreus zijn. Te denken valt hierbij aan de uitbarsting new wave de Vesuvius in Itali & A ; euml ; in het jaar 79 na Christus. Daarbij werd een groot deel van de stad Pompe & A ; iuml ; verwoest door lavastromen, modderstromen en vallend vulkanisch gesteente.

Veel mensen konden niet meer vluchten en werden door dot natuurgeweld overrompeld, mensen werden ALSs het ware versteend.

Een vulkaan kan dus zeer bedreigend zijn voor de work forces. Vooral ALSs er een vulkaan in de buurt ligt van een stad. Je vraagt je dan af waarom mensen dan bij een vulkaan gaan wonen. In de eerste plaats is heated niet zo digital audiotape een vulkaan moose jaar een enorme uitbarsting heeft. Dit gebeurt eens in de zoveel jaren. Mensen nemen dice gok gewoon, maar een vulkaanuitbarsting is niet te voorspellen. Er worden wel meldingen gedaan, maar er kan nooit met zekerheid gezegd worden wanneer de vulkaan ook daadwerkelijk zal uitbarsten.

Orkanen

Tropische cyclonen, behoren tot het gevaarlijkste weer ter wereld. De depredation dice de orkanen Bonnie, Charley Dani & A ; euml ; lle en Earl onlangs hebben aangericht zijn daarvan het bewijs. De laatste jaren valt het aantal slachtoffers wel mee, dot komt met name door de media. Vooral cyberspace speelt hierbij een grote rol. Op bijvoorbeeld FEMA, Hurrican Center en Tropical Cyclone zijn de orkanen op de voet Te volgen. Mensen worden hierdoor op tijd gewaarschuwd, en krijgen tips.

Waar komen ze heated meest voor?

Waar komen aardbevingen zoal voor?

De meeste aardbevingen komen voor rondom de Grote Oceaan, in heated Middellandse Zeegebied en verder oostwaarts in de Himalaya en Indonesi & A ; euml ; en vooral in China en Japan. Waarom juist daar? Omdat die gebieden op de breukgebieden liggen.

Waar op de aarde vind je veel vulkanen?

De meeste vulkanen komen voor rondom de grote oceaan, in heated Middellandse zeegebied en verder oostwaarts in de Himalaya en Indonesi & A ; euml ; . En vooral in Japan en in Oost-Afrika. De rede waarom net daar veel vulkanen voorkomen is omdat die gebieden op de breukgebieden liggen.

Waar komen veel orkanen voor?

Veel orkanen komen voor in het oosten en westen van Amerika. In jaren met sterke ENSO ( El Ni & A ; ntilde ; o ) zijn er weinig orkanen in de Atlantische Oceaan en juist veel in de W-Pacific. In gebieden met een moessonregime ( Zuid Chinese Zee en de Indische Oceaan en Arabische Zee ) ontstaan ze alleen tijdens het get down en het einde van de moesson. April en november zijn berucht in de Golf new wave Bengalen.

Plaatsen waar veel rampen voorkomen zijn o.a. Australi & A ; euml ; , Japan, langs de kust van de grote oceaan ( Amerika ) , Indonesi & A ; euml ; ( Java ) , in delen new wave Afrika en Rusland en langs de plaat grenzen.

Hier staan veel actieve vulkanen en langs de platenranden is er een grote kans op aardbevingen

Heeft de mens invloed op de natuurrampen?

In de meeste gevallen houdt de mens geen rekening met de draagkracht ( heated vermogen new wave de natuur om de gevolgen van menselijk ingrijpen op Te vangen zonder blijvende schade ) van de natuur. Denk daarbij aan de vele vormen van roofbouw op de natuur. Mensen proberen alles uit de natuur te halen: bossen kappen, mijnbouw, irrigatieprojecten, stuwdammen, wintersportgebieden.

Hierdoor houd de natuur geen voedingsstoffen voor zichzelf over en kunnen de stoffen uitgeput raken. De mensen gaan dan weer op zoek naar een vervangende stof voor de uitgeputte stof. Tot deze ook weer uitgeput raakt. Dan gaan ze weer op zoek naar een nieuwe stof enzovoort. Dit kan de natuur niet aan.

Bij roofbouw word de natuur zo aangetast digital audiotape zij zich niet meer kan herstellen. Het word dan Te snel opnieuw gebruikt waardoor de grond snel uitgeput raakt. Vruchtbare streken kunnen dan veranderen in kale rotsbodem of dorre woestijn. Vaak krijgt de natuur de schuld, terwijl de mens de echte boosdoener is.

Ook op andere natuurlijke rijkdommen zoals ertsen, energiebronnen of de visstand kan roofbouw gepleegd worden.

Overal ter wereld maken de mensen misbruik van de natuur. In de Waddenzee bijvoorbeeld doordat ze olieboren. En in Oostenrijk omdat ze er wintersportgebieden aanleggen, waarvoor bomen gekapt moeten worden. Of heated kappen new wave bomen in heated regenwoud.

In grote delen new wave de wereld worden de bewoners min of meer gedwongen om de natuur Te misbruiken. Zonder voldoende weidegronden zal het vee sterven en verdwijnen Hun inkomsten. Hun gedrag heeft dan een economische reden. Deze redenen zijn ook de boosdoeners bij heated kappen new wave het regenwoud. Met het hout is veel geld Te verdienen. Maar meestal profiteren vooral de rijken ervan. Soms laat de regering new wave zo’n land een houtkap toe omdat ze de rijken graag Te vriend houden. De houtkap heeft dan een politieke reden.

De mens heeft dus duidelijk invloed op natuurrampen. Ze kunnen overstromingen veroorzaken, zie onderstaand artikel:

“ De overstromingsramp in Bangladesh nut andere landen in Zuid-Azi & A ; euml ; is volgens deskundigen deels door de work forces veroorzaakt. Ontbossing in de Himalaya spoelt de toplaag van de bodem weg, waardoor rivieren dice heated H2O naar de Golf van Bengalen moeten brengen stroomafwaarts verstopt raken. ”

Slot.

Resultatenbespreking

Nadat we in onze deelvragen hebben verdiept, kunnen we beweren dat de ontwikkeling op aarde onvoorspelbaar verloopt. Daarmee zijn we het nog steeds eens op onze hypothese, want ook toen dachten wij Er zo over. De stoffen zullen hoe dan ook opraken, ALSs de work forces er steeds in grotere mate gebruikt new wave maakt.

Het is nogal moeilijk om een concrete conclusie Te trekken of de aarde er voor eeuwig zal zijn. De aarde is al Sinds haar ontstaan in beweging, zoals je in onze deelvragen kunt zien. Het is een natuurlijk proces.

Volgens geleerden heeft de Aarde wel voor hetere vuren gestaan dan bijvoorbeeld het broeikaseffect wat op heated minute speelt. Er komen nog vele overstromingen, aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen en wat voor natuurrampen Er pegs meer bestaan. Zo zal de aarde ook getroffen kunnen worden door een allesvernietigende komeet. Maar de aarde kan dot alles doorstaan. Ja, het leven kan uitsterven, maar de aarde gaat nog lang nadat wij weg zijn mee.

Excess informatie: Deskundigen beweren dat het einde new wave de Aarde en haar bewoners echter veel eerder komen dan work forces sum nu toe had verwacht. Over vijfhonderd miljoen jaar is heated afgelopen met onze planeet, digital audiotape is 10 keer zo kort ALSs eerst werd aangenomen. Volgens de deskundigen zal de zon zo heet worden digital audiotape de oceanen zullen verdampen. De voorspellingen zijn gebaseerd op nieuwe computerberekeningen.

Citaat Wetenschap.infoyo.nl:

‘Nu Al wordt de zon steeds warmer. Doordat de hoeveelheid waterstof in de zon minder wordt door verbranding, verwacht work forces dat de zon over zo’n 5 miljard jaar, ALSs de waterstofatomen op raken, zal opzwellen tot een rode reus. Onze zon zal dus opzwellen en dan ALSs rode reus eerst Mercurius, dan Venus en dan de Aarde opslokken en vernietigen. Tijdens heated opzwellen zal de aarde al langzaam opwarmen ‘ .

Conclusie

We hebben & amp ; eacute ; & A ; eacute ; n scenario gevonden waar het wel het einde zou betekenen. De zon is wel eindig, maar ALSs die opraakt is heated met de aarde afgelopen.

Logboek ANW: Praktisch opdracht 4 vwo: ‘De Aarde ‘ .

Week 51:

De les begon met een uitgebreide uitleg over de praktische opdracht. We kregen uitleg hoe we ons praktische opdracht moesten maken en verdere instructies daarover. Verschillende onderwerpen kwamen aan soma. Voor de les na de vakantie moesten we onze groepssamenstelling bekendmaken en opgeven bij meneer van Delden. Aangezien we met een oneven aantal in de klas zitten, werd er meteen gevraagd of we met een drietal mochten werken. Dat mocht uiteindelijk ook en onze groep werd bekend, namelijk Bob new wave Langeveld, Guus Putman en Hung Nguyen.

Week 01:

Nu onze groepssamenstelling bekend is, moesten we een onderwerp verzinnen. Er kwamen tal new wave onderwerpen langs, maar uiteindelijk waren we het eens digital audiotape we een uitgebreid onderwerp wouden nemen, omdat het voor ons interessanter was om het Te onderzoeken. We kwamen met heated idee om iets over de aarde Te gaan onderzoeken. Nadat we het er allemaal over eens waren, hadden we afspraken gemaakt voor de volgende lupus erythematosuss. We moesten onze program van aanpak maken. Dit zouden we de volgende dekagram doen in de mediatheek. Onze program van aanpak moet vervolgens in de aankomende ANW les worden ingeleverd.

Afspraak: Volgende dag werken we aan onze program van aanpak in de mediatheek het 5e uur.

Zoals afgesproken gingen we in het tussenuur in de mediatheek werken aan onze program van aanpak. Aangezien alle computing machines bezet waren, besloten we het zonder de computing machine Te gaan maken. We kwamen op goede deelvragen, maar een echte goede hoofdvraag hadden we niet. Iedereen kwam goed aan het woord, en had een goede bijdrage aan het tot stand komen van ons program. Er waren ook veel discussies over de deelonderwerpen, maar we hebben heated goed weten op Te lossen. Natuurlijk wilt iedereen zijn Eigen deelonderwerp verdedigen, maar ALSs het genuine niet mogelijk is, hebben we voor een tussenoplossing gezorgd waarbij iedereen tevreden over was.

In deze werkles kon iedereen verder gaan met zijn program van aanpak. Aangezien wij gisteren al eraan gewerkt hebben, waren we al snel klaar. We moesten nog echter een goede hoofdvraag formuleren. Nadat we meneer van Delden om advies vroegen, kwam hij met heated voorstel om onze hoofdvraag zo Te formuleren ALSs: ‘Is de aarde er voor eeuwig? ‘ . Dit vonden we een goede hoofdvraag en daarom hebben we het ook zo gehouden. We hebben daarna naar ons plan van aanpak nogmaals bekeken, en zijn alle punten doorlopen. We waren er tevreden mee, en besloten het in te leveren. Voor de les daarop hebben we geen concrete afspraken gemaakt. We moesten ons een beetje ori & A ; euml ; nteren op onze deelonderwerpen en kijken welke onderwerp je het liefst eraan wou werken, zodat we het de les daarop kunnen gaan verdelen.

Week 02:

In deze lupus erythematosuss kregen we onze plan van aanpak terug dice zijn nagekeken door meneer new wave Delden. Ons program van aanpak was redelijk goed, we kregen er een voldoende voor, maar er waren nog een paar aandachtspunten die werden aangestreept. Dit waren onder andere spellingsfouten, maar ook deelvragen dice ‘te vaag ‘ werden geformuleerd. In overleg hebben we vragen gecombineerd maar ook een paar vragen weggelaten omdat dot weer bij een andere vraag bij kon. Zo hebben we het meteen weten op Te lossen en hoefde we niet verder in de les eraan Te werken, zoals een paar new wave onze klasgenoten.We konden om 15.00 uur naar huis. We zijn al met al redelijk tevreden over heated verloop tot nu toe, en hebben elkaar de opdracht gegeven om rustig te genieten van het minute. We gaan vrijdag in heated tussenuur de taken verdelen, zodat we er in heated weekend eraan kunnen werken.

In deze lupus erythematosuss kregen we de opdracht om verder Te gaan met onze praktische opdracht. Meneer new wave Delden deelden mee digital audiotape we konden inloggen en digital audiotape we ergens anders mochten werken aan onze Praktische opdracht. We zijn uiteindelijk wezen inloggen en daarna hebben Bob nut Hung gewerkt aan de lay-out in de mediatheek. Guus kon naar huis omdat hij daarna 2 tussenuren had. We vonden het maken new wave de lay-out niet nodig om met zijn drie & A ; euml ; n te gaan maken. Dus bleef onze afspraak om vrijdag de taken Te verdelen staan.

We hebben de taken verdeeld, en het viel ons op dat digital audiotape vlot werd gedaan. We konden heated snel eens worden wie wat op zich neemt. Er was sprake new wave een zeer goede samenwerking, en daardoor konden we zelfs verder werken. We gingen al op zoek naar informatie op cyberspace, en konden Al beginnen. Er was geen onenigheid over heated verdelen new wave de onderwerpen. De deadline voor het sturen naar informatie was een hebdomad na de proefwerkweek.

Je moest aan elkaar kunnen uitleggen, wat je gedaan hebt, hoever je set en hoeveel tijd je nog nodig denkt Te hebben. Zo kunnen we een goede inschatting maken. We hebben bewust gekozen om de hebdomad daarna er niet aan Te werken, omdat we voor lagen in onze planning, maar het allerbelangrijkste was de proefwerkweek. We moesten ons hierop focussen.

Week 03:

In deze hebdomad hebben wij, zoals gepland, niks aan onze praktische opdracht gedaan, omdat we in deze hebdomad bezig zijn met heated maken new wave proefwerken.

Week 04:

Tijdens de les ANW hebben we de stof verder behandeld in het boek. We hebben voor elkaar afspraken gemaakt hoe we ons PO voortzetten. We hebben besproken hoe ver we allemaal zijn. Hierin kwam duidelijk naar voren dat we allemaal al ‘wat ‘ verder hebben gewerkt, maar nog lang niet klaar zijn. We hebben een paar bronnen kunnen vinden op het cyberspace, maar we hebben die nog niet verwerkt. We hebben nog voldoende tijd om hieraan Te werken.

We hebben de taken verdeeld, afspraken doorgenomen, dus we gaan er nu thuis, of in de tussenuren eraan werken. We hebben nogmaals benadrukt dat we aan iedereen in ons groep aangeven hoever je set met heated PO nut hoelang je nog nodig denkt Te hebben. We hebben ALSs groep nu Al drie deelvragen kunnen beantwoorden. In deze lupus erythematosuss hadden we geen tijd gekregen om verder Te gaan met heated PO.

Week 05:

Aangezien we in de les gaan tijd meer hebben gekregen om verder Te gaan met ons PO, gaan we thuis zelfstandig verder met heated beantwoorden new wave de deelvragen. De deelvragen hebben we al verdeeld, dus kunnen we er ook zelfstandig aan werken. Na een goede en vlotte start new wave ons PO, gaat het nu wat trager, omdat we langer de tijd hebben om eraan Te werken, dus word Er soms ook wat dingen uitgesteld. Toch liggen we op schema. Voor de volgende hebdomad moeten we de andere deelvragen beantwoorden. De eerste informaties zijn ontvangen via de mail, en er is een geheel new wave gemaakt new wave wat we tot nu toe hebben.

In deze hebdomad hebben we weinig aan ons PO gedaan. In heated weekend zijn we verder gegaan met heated verder afmaken van het PO. We hebben weinig aan gewerkt, omdat we ook nog 2 presentaties hadden, namelijk Nederlands en Geschiedenis en daarnaast hadden we ook de herkansingen van de proefwerkweek. In de les konden we ook niet verder, omdat we presentaties hadden. We moeten nu nog 10 deelvragen beantwoorden, waarvan iedereen ongeveer 3 deelvragen peg moet maken. Hiervoor hebben we nog 2 weken de tijd, dus digital audiotape moet lukken.

Week 07

In de vakantie hebben we onze deelvragen verder afgemaakt. We zijn bij elkaar geweest om Te controleren of alles goed is gegaan. We zijn uiterst tevreden over heated verloop new wave onze PO. De bronnen en je Eigen deel new wave het verslag moeten voor zaterdag 19 februari zijn verstuurd naar Hung, zodat hij Er een geheel new wave kan maken. Dit is ook gebeurd, Bob heeft op vrijdagavond gestuurd, en Guus op zaterdagmiddag, dus iedereen heeft het op tijd afgemaakt. Het verslag is dus vandaag nagenoeg af. Iedereen kijkt zo in heated totale verslag, en ALSs iedereen tevreden is, printen we het verslag uit. Donderdag 25 februari hebben we er nogmaals naar gekeken, en hebben we een aantal punten aangepast en een paar stukken verwijderd om het zo in Te korten.

Bronnenlijst

Deze bronnen hebben wij gebruikt voor het maken van onze praktische opdracht.

 • Internet: de verwijzing naar de site.
 • Boek: naam auteur, titel boek, paginanummer, jaar, uitgever.
 1. hypertext transfer protocol: //www.filoscoop.com/2002/nr21.htm
 2. hypertext transfer protocol: //users.telenet.be/FransNijs/Webpagina’s/Wetenschap/Ontwikkeling % 20van % 20het % 20leven % 20op % 20aarde.htm
 3. hypertext transfer protocol: //proto5.thinkquest.nl/~kle0022/seizoen.htm
 4. hypertext transfer protocol: //educatie-en-school.infonu.nl/wereldorientatie/17205-hoe-ziet-de-aarde-er-in-de-toekomst-uit.html
 5. hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
 6. hypertext transfer protocol: //www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/atmosfeer.html
 7. hypertext transfer protocol: //mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/nl/atmos_nl.htm
 8. hypertext transfer protocol: //mediatheek.thinkquest.nl/~lla227/wateropaarde.html
 9. hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_water_op_Aarde
 10. hypertext transfer protocol: //www.schoolbieb.nl/basisschool_doelgroep/groep_5_en_6/ruimte/natuurrampen
 11. hypertext transfer protocol: //www.desterren.net/nieuws/290/water-op-aarde-niet-afkomstig-van-buitenaf/
 12. hypertext transfer protocol: //mediatheek.thinkquest.nl/~ll055/waternl/earth.htm
 13. hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Waterkringloop
 14. hypertext transfer protocol: //www.allaboutscience.org/dutch/oerknal-theorie.htm
 15. hypertext transfer protocol: //mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/nl/struct_nl.htm
 16. hypertext transfer protocol: //mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/nl/platetec_nl.htm
 17. hypertext transfer protocol: //www.allaboutscience.org/dutch/oorsprong-van-het-leven.htm
 18. hypertext transfer protocol: //mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/nl/sunmoon_nl.htm
 19. hypertext transfer protocol: //www.worldwidebase.com/science/overstroming.shtml
 20. hypertext transfer protocol: //educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/26970-samenvatting-de-geo-systeem-aarde-hoofdstuk-4-2de-fase.html
 21. hypertext transfer protocol: //www.zeeinzicht.nl/vleet/images/hq/tijdschaal-midden-ned.jpg
 22. hypertext transfer protocol: //www.worldwidebase.com/science/overstroming.shtml
 23. hypertext transfer protocol: //weetlogs.scilogs.be/index.php? op=ViewArticle & A ; articleId=157 & A ; blogId=19
 24. hypertext transfer protocol: //wetenschap.infoyo.nl/overige/15206-de-zon-het-einde-van-het-leven-op-aarde.html
 25. Artikel uit de Volkskrant: Krisno Nimpuno – ‘Rampen zijn altijd mensenwerk ‘ 20 januari 2009.
 26. Wolters Noordhof – De Grote Bosatlas, editie 52, pag. 174-175: ‘De Aarde: Geologie ‘
 27. ‘Is de aarde er voor eeuwig? ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *